GODE RÅD

GODE RÅD TIL DEN GODE PRÆSENTATION

 1. Vær helt ærlig overfor dig selv mht. hvilket mål du har; skal du imponere,
 2.  sælge,
  inspirere, selv have viden ud af tilhørerne eller hvad vil du helt præcist?
 3. Fortæl altid hvad de kan få ud af at høre på netop dig
 4. Keep it simple and short – også Powerpoint – højest 7 sætninger af 7 ord på hvert slide
 5. Beslut dig for hvilken fornemmelse dine tilhørere skal have når de går ud af døren, ud over den information du vil give dem.
 6. Forbered hvad din første og sidste sætning skal være – øv dem .

GODE RÅD TIL DEN GODE REFERATTEKNIK

 1. Brug meget tid til at lytte og notér kun i perioder, ikke hele tiden
 2. Lav dit eget system for forkortelser
 3. Glem alt om grammatik og retstavning
 4. Skriv mødereferat ind i dagsordenen – på pc
 5. Noter kun ”hovedordene” ( ofte er det udsagnsord og navneord)

GRATIS GODE RÅD FØR UDSTATIONERING

 1. Kend dine egne forventninger og mål
 2. Vær klar over de vigtigste kendetegn ved netop din kultur
 3. Sæt dig ind i herskende normer og værdier i det pågældende land
 4. Undersøg hvor har du din viden fra om det pågældende land – og vær klar over dine egne fordomme
 5. Lær dig basal forretningsetikette i den kultur du kommer til

GRATIS GODE RÅD I DIALOG MED PATIENTER FRA ANDRE KULTURER

 1. Vær omhyggelig med instruktioner – sig også det du tager for givet patient ved
 2. Træd i karakter som autoritet
 3. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg den du taler med
 4. Opsummer, eller bed modparten om at gøre det
 5. Bestil tolk, hvis det danske sprog er dårligt, brug ikke børn og pårørende som tolke

GRATIS GODE RÅD OM INTERKULTUREL KOMMUNIKATION

 1. Kend dine stereotyper og vid hvordan de virker
 2. Kend din egen kommunikationsstil
 3. Opsummer oftere, og brug aktiv lytning bevidst

GRATIS GODE RÅD OM KINA

 1. Giv de rigtige gaver til de rigtige personer
 2. Stil konkrete spørgsmål
 3. Undersøg nærmere når du får svarene: Ja og Nej
 4. Tænk aktivt på at “give” andre “ansigt” – og ikke kun på at undgå at tabe ansigt
 5. Tænk mere hierarkisk end vi normalt gør i arbejdssituationer i Danmark

GRATIS GODE RÅD OM KOMMUNIKATION OG ASSERTION

 1. Brug helst “jeg-budskaber” dvs. hold bolden på din egen banehalvdel
 2. Brug “replay-teknikken”: gentag dit hovedbudskab 3 gange
 3. Skeln mellem facts og synspunkter
 4. Kritisèr konstruktivt, uden angreb og vurdering
 5. Hvis du giver forslag til andre: uden pres og med præcist ordvalg

GRATIS GODE RÅD TIL AT PLANLÆGGE DIT ARBEJDE OPTIMALT

 1. Find ud af hvordan du bruger tiden lige nu
 2. Sæt mål – der er vigtige for dig også personligt, ikke kun for arbejdspladsen
 3. Lav konkrete handlingsplaner for vigtige mål
 4. Find dine tidsrøvere
 5. Snak med dine kolleger om jeres tidsrøvere